Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 26/11/2019

Lijst van voorgedragen kandidaten (in alfabetische volgorde)

1. Twee vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2019): Riet Stevens en geen voordracht

2. Twee vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het derde kanton Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2019): Ilse Verhaert en geen voordracht

3. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het vierde kanton Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2019): Steven Bivacco

4. Drie vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het zesde kanton Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2019): Dimitri Pressman, Frédéric Dupon en geen voordracht

5. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het zevende kanton Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2019): Veronique Cambré

6. Twee vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Merksem (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2019): Tom Rombouts en geen voordracht

7. Twee vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Deurne (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2019): Julie Van Den Bergh en geen voordracht

8. Drie vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Boom (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2019): Annick Hagemans, Liesbet Jacobs en Heidi Thijs

9. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Westerlo (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2019): geen voordracht

10. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Heist-op-den-Berg (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2019): Nancy Vannueten

11. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Mechelen (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2019): Stefan Vander Voorde

12. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Lokeren (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2019): Wim De Langhe

13. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Genk (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2019): Anneleen Meylaerts

14. Drie vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Dendermonde (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2019): Ellen Engelen, Kris Goeman en Elsy Meskens

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.