Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 28/11/2019

Lijst van voorgedragen kandidaten (in alfabetische volgorde)

1. Twee vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Ninove (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2019): Arne Vandaele en geen voordracht

2. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Poperinge (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2019): geen voordracht

3. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het  kanton Izegem (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2019): geen voordracht

4. Twee vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Oostende (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2019): Lut Wille en geen voordracht

5. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Tielt (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2019): geen voordracht

6. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het  kanton Roeselare (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2019): geen voordracht

7. Drie vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Oostende (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2019): Nick De Wint, Wim De Schuymer en geen voordracht

8. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Aalst (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2019): Alexander Wynter 

9. Twee vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Brugge (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2019): Bert Bert en Martine Decherf

10. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Brugge (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2019): Pieter Coucke

11. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het vierde kanton Brugge (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2019): Jean-Sébastien Sablon

12. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het vijfde kanton Gent (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2019): Evelyne Hostyn

13. Twee vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Herzele (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2019): Ilse Van Royen en An Verhoeven

14. Twee vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het derde kanton Gent (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2019): Filip Mertens en Fien Sabbe

15. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het  kanton Zoutleeuw (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2019): Filip Basyn

16. Twee vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Hamme (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2019): Kristof Vergote en Kristof Windey

17. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Beveren (Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2019): geen voordracht 

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.