Advies: HRJ spreekt zich uit over twee bevoegdheidsverschuivingen voorgesteld door een recent wetsontwerp

Adviezen

De Hoge Raad voor de Justitie is voorstander van het idee om de rechtbank van Koophandel bevoegd te maken voor alle geschillen van commerciële aard, ook de zogenaamde “kleine” geschillen (vaak invordering facturen).

De Hoge Raad is er daarentegen geen voorstander van om de correctionele rechtbank de mogelijkheid te geven de zaak naar de politierechtbank te verwijzen om te beslissen over het bedrag van de lichamelijke schade. De elementen die worden ingeroepen ter rechtvaardiging van deze maatregel overtuigen niet. De maatregel lijkt bovendien ondoeltreffend, zelfs contraproductief.

Lees het advies