Advies: Meer “kosten” dan baten indien hoger beroep in handen van 1 in plaats van 3 rechters

Adviezen

Een beroep tegen het vonnis van een politierechtbank of een vrederechter, door één rechter laten behandelen in plaats van drie rechters, vindt de HRJ geen goed idee. Toch wil een nieuw voorontwerp van wet dit mogelijk maken,  in de hoop hiermee de gerechtelijke achterstand deels weg te werken. 

Het voorontwerp lijkt uit te gaan van de veronderstelling dat een alleenzetelend rechter evenveel zaken kan behandelen als een kamer met drie rechters en dat drie alleenzetelende rechters bijgevolg drie keer zoveel zaken kunnen behandelen als een kamer met drie rechters. Dat is voorbijgaan aan het feit dat een kamer sowieso de zaken onderling verdeelt, zij het dat de beslissingen collegiaal genomen worden.

Mits een goede werkverdeling en –organisatie, waarin de kamervoorzitter een belangrijke rol dient te spelen, zal een kamer met drie rechters misschien minder zaken behandelen dan drie alleenzetelende rechters. Maar de gerechtelijke achterstand bij de behandeling van zaken in hoger beroep en de trage rechtsgang kunnen beter met andere maatregelen worden aangepakt die minder afbreuk doen aan het gezag, de legitimiteit, de objectiviteit en de kwaliteit van de beslissingen in hoger beroep. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het beperken van het aantal hogere beroepen en het beter aflijnen van de opdracht van de rechters of raadsheren in beroep.

Lees het advies