Ambtshalve advies over de bepalingen met betrekking tot het Instituut voor gerechtelijke opleiding vervat in het voorontwerp van wet houdende diverse dringende bepalingen betreffende Justitie

Adviezen