Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 8/9/2020

Lijst van voorgedragen kandidaten (in alfabetische volgorde):

1. Vacante plaats van substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 20 april 2020): Wim Smets

2. Vacante plaats van substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 20 april 2020): Kim Schiepers

3. Vacante plaats van rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 20 april 2020): Amélie Van Belleghem

4. Twee vacante plaatsen van rechter in de ondernemingsrechtbank te Gent (Belgisch Staatsblad van 20 april 2020): Floortje Buyssens en geen voordracht

5. Vacante plaats van rechter in de arbeidsrechtbank te Gent (Belgisch Staatsblad van 20 april 2020): Catherine Coomans

6. Vacante plaats van rechter in de ondernemingsrechtbank te Leuven (Belgisch Staatsblad van 20 april 2020): Jellen Rasquin

7. Vacante plaats van substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel (Belgisch Staatsblad van 20 april 2020): Danielle Cordemans

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Gelieve er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.