Rapport Audit van de verandering van het parket van Namen

Audits

Het rapport van de audit van de reorganisatie van het parket van Namen is nu volledig na te lezen. De verenigde advies- en onderzoekscommissie deed vaststellingen en aanbevelingen.