Schriftelijk gedeelte van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage

30/11/2019
Examens

Locatie:
Selor
WTC III
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel