Verenigde benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 16/09/2020

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Wetenschappelijk comit√© bij het Instituut voor gerechtelijke opleiding (Belgisch Staatsblad van 21 februari 2020)

- twee leden, magistraat van de zetel : 1. Myriam de HEMPTINNE, 2. Jos DECOKER.

2. Nederlandstalige commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage

- een vast lid, magistraat van het openbaar ministerie (Belgisch Staatsblad van 25 februari 2020):  Lieve PELLENS.

- twee plaatsvervangende leden, deskundigen inzake onderwijs, inzake pedagogie of inzake arbeidspsychologie (Belgisch Staatsblad van 15 juli 2020)1. Dorothy DUCHATELET, 2. Hubert VAN PUYENBROECK.

3. Franstalige commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage

- een vast lid, magistraat van de zetel (Belgisch Staatsblad van 25 februari 2020):  Gauthier MARY.

- een plaatsvervangend lid, magistraat van de zetel (Belgisch Staatsblad van 15 juli 2020):  Pierre JACOBS.

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie.

Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.