Verkenningsonderzoek naar de verwezenlijking van de doelstellingen van de wet op het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek (SUO-wet)

Rapporten

De wet van 11 februari 2014 heeft ons wetgevend arsenaal aangevuld met het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek (SUO) dat bijdraagt tot de invordering van geldboeten en gerechtskosten.  Vijf jaar na de inwerkingtreding van de wet heeft de Verenigde advies- en onderzoekscommissie (VAOC) van de Hoge Raad voor de Justitie onderzocht waarom dat zo is en welke factoren de uitvoering van dit soort onderzoek kunnen stimuleren.​