Verslag klachtenbehandeling 2018

Jaarverslagen

De advies- en onderzoekscommissies van de HRJ onderzoeken de klachten van burgers over gebreken in de werking van de rechterlijke organisatie. Van de 228 afgesloten dossiers in 2018 (met soms verschillende klachten), vonden de commissies 38 klachten gegrond. Dat was bijvoorbeeld het geval wanneer een parket niet antwoordde na vele rappels, of wanneer een rechtzoekende meer dan 4 jaar moest wachten op behandeling van zijn zaak door een hof van beroep… Op basis van deze dossiers wordt gezocht naar maatregelen om het systeem structureel te verbeteren. Soms bekomt de klager geen genoegdoening, omdat de HRJ zich niet mag uitspreken over de inhoud van rechterlijke beslissingen; de rechterlijke macht moet immers onafhankelijk blijven.

Het volledige verslag over de klachtenbehandeling van 2018 vindt u hieronder.