Voorontwerp van wet tot wijziging van het BW en het GW met het oog op het instellen van een federale bewindvoeringscommissie en het bepalen van de voorwaarden voor het beroepsmatig uitoefenen van de functies van bewindvoerder over een beschermde persoon

Adviezen

De HRJ bracht op vraag van de minister van justitie een advies uit over een voorontwerp van wet dat gaat over de omkadering van professionele bewindvoerders.