Wat als het vonnis onduidelijk of onvolledig is, of een telfout bevat ? HRJ geeft advies

Adviezen

Als een rechter vergeten is uitspraak te doen over een of meerdere punten, die waren gevorderd door de partij(en), moet een partij opnieuw dagvaarden of in beroep gaan. Een wetsvoorstel wil hieraan verhelpen. De Hoge Raad heeft advies gegeven over dit wetsvoorstel. Het wetsvoorstel voorziet de mogelijkheid om een zaak op een eenvoudige wijze terug voor te leggen aan de rechter. Dat is goed, vindt de HRJ, die trouwens in 2010 al een aanbeveling deed in die trant. Het wetsvoorstel voert ook enkele wijzigingen door inzake de bestaande procedure voor de uitlegging van onduidelijke vonnissen of de verbetering van materiële vergissingen (bv. telfouten) in het vonnis.

De Hoge Raad formuleert in zijn advies over dit wetsvoorstel ook enkele andere voorstellen voor de wetgever:

  • De drie verschillende vorderingen (tot uitlegging, verbetering of aanvulling) moeten zoveel als mogelijk worden gecoördineerd.
  • Het zou beter zijn indien de partijen in de toekomst niet meer moeten wachten met het instellen van deze vorderingen tot de termijn voor het instellen van beroep is verstreken. Op dit moment is dit nog wel het geval, zodat partijen in geval van een onduidelijke beslissing van de rechter eerder geneigd zijn beroep in te stellen dan een vordering tot uitlegging.
  • Deze vorderingen zouden niet alleen bij dagvaarding of vrijwillige verschijning moeten kunnen worden ingeleid, zoals nu het geval is, maar ook via een tegensprekelijk verzoekschrift.
  • Wanneer het gaat om een materie die de openbare orde raakt, dient ook het Openbaar Ministerie de mogelijkheid te hebben om deze vorderingen in te stellen.