Zaak Chovanec: de HRJ start een bijzonder onderzoek

Na een interventie van de luchtvaartpolitie te Charleroi ten aanzien van de heer Josef Chovanec werd een onderzoek gestart door het gerecht. Lopende het gerechtelijk onderzoek zijn beeldfragmenten van deze interventie gelekt naar de media, wat voor veel ophef heeft gezorgd. Ook bij het optreden van het gerecht, dat zal moeten uitmaken waardoor en wanneer precies de heer Chovanec is overleden, worden veel vragen gesteld.

De verenigde advies- en onderzoekscommissie heeft beslist om een bijzonder onderzoek te voeren naar het verloop van de gerechtelijke procedure in deze zaak. Meer bepaald zal een onderzoeksteam onder leiding van een lid-magistraat volgende elementen onderzoeken:

  • hoe werd het dossier precies opgestart ;
  • het verloop van het dossier;
  • in welke mate zijn de controlemechanismen toegepast;
  • de communicatie tussen de gerechtelijke autoriteiten en de politie.

Zoals steeds gaat een bijzonder onderzoek van de Hoge Raad voor de Justitie om eventuele (structurele) disfuncties, niet om individuele verantwoordelijkheden.

Dit is de eerste keer dat de Hoge Raad voor de Justitie een bijzonder onderzoek voert in een gerechtelijk dossier dat nog niet afgesloten is. Over de gebeurtenissen zelf buigt de Hoge Raad zich dus uiteraard niet. De Hoge Raad doet ook nooit uitspraken over de inhoud van rechterlijke beslissingen. De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht is essentieel voor het functioneren van de rechtsstaat.

Elke gerechtelijke strafprocedure en elk bijzonder onderzoek moet sereen kunnen verlopen. Daarom zal de Hoge Raad niet communiceren over evoluties tijdens het bijzonder onderzoek tot wanneer dit is afgerond.