Advies

Wilt u de adviezen van de Hoge Raad voor de Justitie lezen?

Ga naar de pagina Publicaties.

Initiatief

De Hoge Raad geeft adviezen en aanbevelingen aan parlement en regering ter verbetering van de werking van het gerecht.

Zowel de Kamer en de Senaat als de minister van Justitie kunnen de Hoge Raad om advies vragen over hun wetgevende initiatieven, maar ook de Hoge Raad zelf kan het initiatief daartoe nemen. Het Gerechtelijk Wetboek bepaalt immers dat de HRJ uitspraak mag doen over de verschillende wetsontwerpen en ‐voorstellen die effect hebben op de werking van de gerechtelijke orde.

Adviescommissie

De Verenigde advies- en onderzoekscommissie is bevoegd om de adviezen of voorstellen voor te bereiden, waarna de Algemene Vergadering ze goedkeurt.

Niet bindend

Weliswaar hebben de adviezen geen formeel-bindende of zelfs maar schorsende kracht. Er wordt echter geluisterd wanneer de Raad advies uitbrengt over een wetsvoorstel of een justitiehervorming. Precies zijn samenstelling én zijn onafhankelijkheid van zowel de uitvoerende, de rechterlijke als de wetgevende macht geven de Hoge Raad voor de Justitie immers recht van spreken.