Bijzonder onderzoek

Heeft het gerechtelijk apparaat goed gefunctioneerd? Had het beter kunnen functioneren? En zo ja, wat kunnen wij voorstellen opdat het gerecht optimaal zou functioneren?

Wilt u de onderzoeksverslagen van de Hoge Raad voor de Justitie lezen?

Ga naar de pagina Publicaties.

Wie kan een onderzoek vragen?

De HRJ kan een onderzoek instellen naar de werking van de rechterlijke orde:

  • op verzoek van de minister van Justitie;
  • op verzoek van de Kamer of de Senaat;
  • ambtshalve, bijvoorbeeld n.a.v. een klacht die zij ontvangt of berichten in de media.

HRJ geeft geen sancties

Het is de Verenigde advies- en onderzoekscommissie (VAOC) van de HRJ (zie De commissies) die het bijzonder onderzoek voert naar disfuncties binnen de rechterlijke orde, maar zij heeft geen enkele strafrechtelijke en tuchtrechtelijke bevoegdheid. 

Transparantie

Het onderzoek wordt gevoerd onder leiding van een lid-magistraat.

De Verenigde onderzoeks- en adviescommissie is er wettelijk toe gehouden om over ieder onderzoek een verslag op te stellen.

Zoals de wet bepaalt,wordt zo'n verslag overgemaakt aan de minister van Justitie, de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat en de korpschefs van de hoven en het Openbaar Ministerie bij deze hoven.

In het verslag staan aanbevelingen opdat het gerecht optimaal zou functioneren.