De Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is het orgaan waarin alle 44 leden zetelen.

Zij komt normaliter eens in de maand bijeen om de agendapunten te bespreken.

Enkele bevoegdheden:

  • Beslissingen van de commissies bekrachtigen
  • Bureau verkiezen