De colleges

De leden van de HRJ vergaderen soms per taalgroep of "college", soms over de taalgrenzen heen. Het Nederlandstalig en het Franstalig college zijn grosso modo bevoegd voor de behandeling van de individuele dossiers (benoemingen, aanstellingen, behandeling van klachten). Voor meer structurele beslissingen daarentegen gaan Nederlandstaligen en Franstaligen samenzitten, wat ze ook doen voor de tweetalige individuele dossiers in Brussel.