De commissies

Wat doen de benoemings- en aanwijzingscommissies? (BAC)

  • Kandidaten voordragen voor benoeming of aanwijzing
  • Examens voor de magistratuur
  • Richtlijnen voor de opleiding van magistraten en gerechtelijke stagiairs

Voor meer, zie Loopbaan.

Wat doen de advies- en onderzoekscommissies (AOC)? 

  • Adviezen en aanbevelingen aan politiek
  • Klachtenbehandeling
  • Audits en bijzondere onderzoeken
  • Interne controlemechanismen monitoren

Voor meer, zie Advies en Controle.

Een woordje uitleg

Binnen elk college zijn twee commissies ingericht: een benoemings- en aanwijzingscommissie (BAC), samengesteld uit 14 leden en een advies- en onderzoekscommissie (AOC), die bestaat uit 8 leden.

Deze commissies komen ook samen in verenigde commissies: de Verenigde benoemings- en aanwijzingscommissie (VBAC), samengesteld uit 28 leden en de Verenigde advies- en onderzoekscommissie (VAOC), samengesteld uit 16 leden.

Ten minste één lid van de Franstalige benoemingscommissie moet blijk geven van de kennis van het Duits.

Elke benoemingscommissie kan slechts geldig beraadslagen wanneer ten minste 10 leden aanwezig zijn. Elke Advies- en onderzoekscommissie kan slechts geldig beraadslagen wanneer ten minste 6 leden aanwezig zijn.