Examens

Agenda

De eerstvolgende examens en infosessies? Ga naar Agenda.

U wenst op de hoogte gehouden te worden van de eerstkomende examens. Schrijf in op de nieuwsbrief Examens.

Inleiding

In België kan men alleen magistraat worden na een examen georganiseerd door de Hoge Raad voor de Justitie. Het zijn de Nederlandstalige benoemings- en aanwijzingscommisssie (BAC) en de Franstalige “commission de nomination et de désignation” (CND) binnen de Hoge Raad van de Justitie die instaan voor de organisatie van deze examens.

Wat wordt er geëvalueerd?

De examens moeten de maturiteit en de bekwaamheid die nodig zijn voor de uitoefening van het ambt van magistraat evalueren. Er wordt niet enkel gepeild naar de intellectuele capaciteiten, maar ook naar andere vaardigheden van de kandidaat, zoals zijn luisterbereidheid en stressbestendigheid.

De examenprogramma's worden ieder jaar herbekeken door de Verenigde benoemings- en Aanwijzingscommissie (VBAC), die ze vervolgens laat goedkeuren door de Algemene Vergadering van de Hoge Raad. De minister van Justitie dient de examenprogramma's te bekrachtigen, waarna ze in het Belgisch Staatsblad  worden gepubliceerd. Zie gerelateerde documenten voor het huidige programma.

Er zijn 3 types van examen. Voor welk examen komt u in aanmerking?

  1. U bent een jonge jurist met op zijn minst twee jaar juridische beroepservaring. U legt het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage af, dat u toegang verleent tot de gerechtelijke stage (van twee jaar). Indien u de gerechtelijke stage met vrucht heeft beëindigd, ontvangt u een getuigschrift. Vervolgens kan u zich kandidaat stellen voor vacante betrekkingen van magistraat.
  2. U bent een ervaren jurist met op zijn minst vier jaar juridische beroepservaring. U neemt deel aan het examen inzake beroepsbekwaamheid. Met het getuigschrift dat u daarmee behaalt, kan u zich onmiddellijk kandidaat stellen voor een ambt als magistraat. Het getuigschrift blijft zeven jaar geldig.
  3. U bent advocaat met ervaring. U neemt deel aan het mondelinge evaluatie-examen. Met het getuigschrift dat u daarmee behaalt, kan u zich onmiddellijk kandidaat stellen voor een ambt als magistraat. Dit getuigschrift blijft drie jaar geldig.

U bent geslaagd. Bent u ook automatisch magistraat?

Neen. Wie voor een magistratenexamen geslaagd is en desgevallend de stage doorlopen heeft, wordt niet automatisch magistraat. Om te beginnen blijft het wel degelijk wachten op een vacature. U dient ook rekening te houden met de wettelijk voorgeschreven benoemingsvoorwaarden. Meer info over Benoemingen en aanwijzingen 

Let wel: de toegang tot de functies van referendaris en parketjurist geschiedt via de deelneming aan de vergelijkende examens die georganiseerd worden door Selor.

Bewaren

Bewaren