Geschiedenis

De Hoge Raad voor de Justitie is opgericht in de nasleep van de Witte Mars, maar in feite lagen de plannen voor de oprichting toen al op de tekentafel.

Regering en parlement hadden zich rekenschap gegeven van de ernstige vertrouwensbreuk tussen burger, politie en justitiële overheid.

In hun hervormingen zijn de beleidsmakers verder gegaan dan om het even welk land in Europa. Zij beperkten zich niet tot de oprichting van een 'Hoge Raad voor de Magistratuur' - een concept met corporatistische bijklank - maar beslisten tot de oprichting van een Hoge Raad voor de Justitie, waarin ook leden van de burgerlijke samenleving zetelen.

De Hoge Raad voor de Justitie mag door zijn taalkundige en tegelijk socioprofessionele pariteit terecht een democratisch forum genoemd worden, dat plaats biedt aan alle opvattingen over het gerechtelijk ambt.

In 1998 werd de Hoge Raad verankerd in grondwetsartikel 151 en in 2000 hield de nagelnieuwe Raad zijn eerste bijeenkomst.

Op 20 december 2010 vierde de HRJ zijn tienjarig bestaan met een academische zitting in Brussel. Klik hier voor een korte video-impressie en het persbericht dat verspreid werd naar aanleiding van het tienjarig bestaan.