Het Bureau

Het Bureau is het zenuwcentrum van de Hoge Raad.

  • 4 leden (dubbele pariteit)
  • Coördinatie van de HRJ
  • Voltijdse functie

Het Bureau bestaat uit vier leden van de Algemene Vergadering die om de beurt, voor de duur van één jaar, voorzitter zijn van de Hoge Raad. Tevens zit elk van hen een Benoemings- en aanwijzingscommissie (BAC) of een Advies- en onderzoekscommissie (AOC) voor.

De bureauleden oefenen hun functie voltijds uit.

Het voorzitterschap van de Hoge Raad wordt beurtelings waargenomen door één van de vier leden van het Bureau, die elk commissievoorzitter zijn voor de volledige duur van hun mandaat.

Bewaren