Inschrijven

Hoe inschrijven?

U kunt zich enkel inschrijven via elektronische weg. Hiervoor richt u een mail naar secr-BAC@hrj.be, met als onderwerp “Inschrijving voor het mondelinge evaluatie-examen”.

In uw e-mail vermeldt u dat u zich inschrijft voor het mondelinge evaluatie-examen en vermeldt u welke materie u kiest voor uw onderhoud met de groep “juridische kennis”.

Bij Uw inschrijving voegt u, op straffe van onontvankelijkheid, een scan van de volgende documenten:

  1. een curriculum vitae (hiertoe dient u het modelformulier te hanteren dat u onder “gerelateerde documenten” aantreft)
  2. een kopie van uw diploma van licentiaat, of master in de rechten waarop melding is gemaakt van de datum van eedaflegging en inschrijving bij de Orde van de Advocaten;