Inschrijvingsformulier voor het examen dat toegang verleent tot het ambt van plaatsvervangend rechter en van plaatsvervangend raadsheer (2de semester 2020)

Sluiting der inschrijvingen: woensdag 14 oktober 2020 om 12:00:00 uur (’s middags)

Het voorliggende formulier is uitsluitend toegankelijk voor de kandidaten die houder zijn van een diploma van licentiaat of master in de rechten in het Nederlands.

U kan zich voor dit examen door middel van het onderstaande formulier inschrijven.

In de laatste rubriek van het inschrijvingsformulier zal u worden gevraagd om

  • uw diploma van licentiaat of master in de rechten en
  • uw curriculum vitae (zie het standaardformulier onder de rubriek “gerelateerde documenten”)

Zorg er vóór het ingeven van uw gegevens voor dat u deze verschillende documenten bij de hand hebt.

Opgelet! U kan telkens slechts één document uploaden (pdf, jpg, jpeg of tiff-formaat). Indien u voor een categorie meerdere stukken (bv. een bijkomend diploma) wenst toe te voegen, dan dient u deze documenten samen te groeperen in één pdf-document.

Er wordt de kandidaten tevens aanbevolen om kennis te nemen van de inlichtingen die zijn opgenomen in het examenprogramma, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2020 en in de oproep tot de kandidaten, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 14 september 2020.

Alle rubrieken van het onderstaande formulier moeten worden ingevuld en de vereiste documenten moeten worden toegevoegd. Onvolledige inschrijvingen zullen niet-ontvankelijk worden verklaard.

Het is absoluut noodzakelijk dat u een correct e-mailadres vermeldt, aangezien alle verdere communicatie met betrekking tot de examenprocedure (uitnodigingen, resultaten, etc.) elektronisch verloopt.

Indien u problemen zou ondervinden kan u contact opnemen met het secretariaat van de benoemings- en aanwijzingscommissie: natalie.callebaut@hrj.be – 02/535.16.68 - 02/535.16.16.

Inschrijvingsformulier >>