Internationaal

De HRJ heeft een programma van bilaterale ontmoetingen en ontvangt geregeld delegaties uit alle hoeken van de wereld.

De Hoge Raad voor de Justitie is tevens stichtend lid van het European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ). Het ENCJ is door de lidstaten van de Europese Unie opgericht als een netwerk van "Hoge Raden voor Justitie". Het ENCJ werkt rond thema’s als de gerechtelijke achterstand, het meten van het nationaal en transnationaal vertrouwen van de bevolking in justitie, de sleutelvragen voor de raden voor de Justitie en de minimumnormen met het oog op de evaluatie van de gerechtelijke systemen.