Jumelage met de Conseil supérieur du pouvoir judiciaire du Maroc

Nationale en Europese context.

Sinds 2009 voert het Koninkrijk Marokko een brede hervormingsagenda door op het vlak van justitie. Een van de strategische pijlers van die hervorming is de consolidatie van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht die met name geleid heeft tot de oprichting in 2017 van de Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ).

De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht is ook een van de doelstellingen van het ambitieuze programma voor begrotingssteun van de Europese Unie dat de versterking van de rechtsstaat in Marokko sinds december 2015 steunt.

Jumelage ter ondersteuning van de CSPJ.

De jumelage ter ondersteuning van de CSPJ is een aanvulling op het programma voor begrotingssteun van de Europese Unie. Met de jumelage worden de instellingen geconsolideerd via de nauwe samenwerking en het partnerschap tussen de administraties, in dit geval de Belgische administraties en de CSPJ.

De jumelage, waarvoor de Europese Unie 900.000 EUR uittrekt over een periode van 24 maanden, moet de bijdrage van de CSPJ tot de versterking van de rechtsstaat ondersteunen.

Met de jumelage worden de institutionele, leidinggevende en organisatorische competenties van de CSPJ ondersteund door middel van de Europese goede praktijken en het Europese acquis communautaire.

Om die doelstelling te halen, moeten de volgende vier resultaten worden geboekt:

  1. De ontwikkeling bevorderen van een juridisch en regelgevend kader in harmonie met de Europese goede praktijken,
  2. De ontwikkeling van de CSPJ stimuleren door zijn praktijk te helpen afstemmen op het Europese referentiekader ter zake,
  3. De competenties van de kaderleden van de CSPJ en van andere organisaties die met de magistratuur belast zijn helpen versterken op basis van Europese standaarden,
  4. De partijen die betrokken zijn bij de hervorming van justitie aanmoedigen om rekening te houden met de beginselen die voortvloeien uit de onafhankelijkheid van de magistratuur.

De Belgische partners van de jumelage ter ondersteuning van de CSPJ.

De jumelageovereenkomst met de CSPJ werd ondertekend door de FOD Justitie en ENABEL, die dus verantwoordelijk zijn voor de resultaten van de jumelage.

Ze kunnen hiervoor een beroep doen op hun eigen deskundigen, alsook op de expertise van de Hoge Raad voor de Justitie, het College van hoven en rechtbanken en het College van het openbaar ministerie.

ENABEL neemt het administratieve en financiële beheer van de jumelage voor zijn rekening en verleent algemene ondersteuning bij de transversale thema’s (gelijke kansen voor mannen en vrouwen en milieu), alsook de communicatie.

Sleutelactoren van de jumelage ter ondersteuning van de CSPJ.

Meerdere deskundigen zullen elkaar tijdens de 220 dagen van de opdracht aflossen om het jumelageproject te verwezenlijken.

Mevrouw Magali CLAVIE houdt zich als projectleider bezig met het ontwerpen, monitoren en coördineren van het project, terwijl ze haar functie van voorzitter van de (Verenigde) advies-en onderzoekscommissie van de HRJ voortzet.

Mevrouw Kristine HANSCH werd aangeduid als residerend jumelage-adviseur. Ze kijkt in Rabat toe op de dagelijkse uitvoering van de jumelage en is de gesprekspartner en adviseur voor de vertegenwoordigers van de begunstigde administratie.

De projectleider en de HRJ staan in rechtstreeks contact met twee ambtgenoten bij de CSPJ, namelijk de heer Mustapha LIBZAR, Secretaris-generaal van de Conseil supérieur du pouvoir judiciaire en mevrouw Imane EL MALKI.

Nieuws van de jumelage ter ondersteuning van de CSPJ.

Jumelage met de CSPJ - Deontologie van de magistraten

05/02/2020 - 06/02/2020

Read more

 

Ondersteuning van de CSPJ 

14-15/10/2019

Deontologie van magistraten: studiebezoek aan de CSM van Frankrijk op 14 en 15 oktober. 

Read more

 

Ondersteuning van de CSPJ

2-3/10/2019

Inventariseren en analyseren: workshops van 2 en 3 oktober.

Read more

 

Jumelage Conseil supérieur du Pouvoir Judiciaire van Marokko

25/09/2019

Ondersteuning van de CSPJ van Marokko. Belgisch-Marokkaanse jumelage van de rechtsmacht.

Read more

 

Ondersteuning van de Conseil supérieur du pouvoir judiciaire van Marokko

29/07/2019

Belgisch-Marokkaanse jumelage. Op 24 juli werd de eerste workshop over de budgettaire en administratieve autonomie van de Hoge Raad van Marokko georganiseerd in Rabat.

Read more

Jumelage Conseil supérieur du Pouvoir Judiciaire van Marokko

29/07/2019

Ondersteuning van de Conseil supérieur du pouvoir judiciaire van Marokko Belgisch-Marokkaanse jumelage van de rechtsmacht.

Read more

België deelt gerechtelijke expertise met Marokko

02/05/2019

De gerechtelijke instellingen van Marokko evolueren volop. De vele hervormingen moeten de rechtsstaat versterken, en dat met steun van een onafhankelijke, laagdrempelige en efficiënte rechterlijke macht.

Read more

 

Contactgegevens voor de jumelage ter ondersteuning van de CSPJ.

HRJ: jumelagemaroc@csj.be

Residerend jumelage-adviseur: kristine.hansch@gmail.com