Klachten

De HRJ ontvangt en behandelt klachten over de werking van de rechterlijke orde.

Hoe?

Het indienen van een klacht is zeer eenvoudig.

U moet dit schriftelijk doen, en een naam, een voornaam, een adres, een datum en een handtekening vermelden in uw brief. Uw klacht moet duidelijk geformuleerd zijn. Hoe duidelijker uw klacht, hoe sneller de Advies- en onderzoekscommissie erop kan reageren.

De wetgever laat de HRJ niet toe om mondelinge klachten of klachten via de telefoon of per e-mail te ontvangen. Elke klacht moet schriftelijk ingediend worden.

U hoeft zich dus niet op de zetel van de Raad aan te melden. Indien de Commissie die uw klacht onderzoekt, het nodig acht, zal ze zeker contact met u opnemen om al de nodige toelichtingen te vragen, en zal ze u, in voorkomend geval, uitnodigen om uw klacht mondeling te verduidelijken.

Indien de klachtenprocedure zoals uitgelegd op de website, voor u niet duidelijk zou zijn, dan kan u ook telefoneren naar de HRJ (02/535 16 16) of kan u een e-mail sturen naar het adres info@hrj.be.

Waarover?

Met welke klachten kunt u bij de Hoge Raad terecht ? Ga naar FAQ klachten