Loopbaan

Hoe magistraat worden?

In België kan men alleen magistraat worden na het afleggen van een examen. Deze examens worden ingericht door de Hoge Raad voor de Justitie.

Meer info over de examens

Wie voor een magistratenexamen geslaagd is en desgevallend de stage doorlopen heeft, wordt niet automatisch magistraat. Om te beginnen blijft het wel degelijk wachten op een vacature. Eens die in het Belgisch Staatsblad verschenen is, heeft men een maand tijd om zich kandidaat te stellen.

Meer info over benoemingen en aanwijzingen

Nooit te oud om te leren! Zoals in alle sectoren van de samenleving staat het belang van een goede (bij)scholing buiten kijf voor de rechters en parketmagistraten. 

De Hoge Raad voor de Justitie schrijft de algemene richtlijnen voor de gerechtelijke stage en de permanente opleiding van de magistraten.

Meer info over vorming