Missie

De HRJ ijvert sinds 2000 voor een betere werking van de rechterlijke orde in België. Hij doet dat op drie manieren.

Magistraat met dossier

3 kerntaken

Loopbaan: De HRJ organiseert de examens voor de magistratuur en draagt magistraten voor ter benoeming door de minister van Justitie.

Controle: De HRJ voert externe controle uit op de werking van de rechterlijke orde, via audits, bijzondere onderzoeken en de behandeling van klachten over de werking.

Advies: De HRJ neemt initiatieven en geeft adviezen ter verbetering van de werking van justitie, ten behoeve van de burger.

Onafhankelijk

De HRJ functioneert in volle onafhankelijkheid van de uitvoerende macht, die met de oprichting van de HRJ zijn inmenging in de rechterlijke benoemingen heeft laten varen. Hij is ook onafhankelijk van de rechterlijke macht. Sinds de oprichting van de HRJ is de magistratuur voor het eerst in zijn geschiedenis aan een externe controle onderworpen.

De HRJ is een federaal orgaan, verankerd in de grondwet, autonoom in zijn werking en in het nemen van initiatieven.