Netwerk van Franstalige raden van de magistratuur (RFCMJ)

De francofonie.

Het Réseau francophone des conseils de la magistrature judiciaire is de jongste van de 16 institutionele netwerken van de francofonie die zijn opgericht om de rechtsstaat in de Franstalige ruimte te promoten.

Die netwerken, gesteund door de Conseil de la francophonie, moeten de uitwisselingen tussen professionals binnen eenzelfde activiteitssector bevorderen.

Réseau francophone des conseils de la magistrature judiciaire (RFCMJ).

De RFCMJ, opgericht in november 2014 op initiatief van de vertegenwoordigers van de raden van de magistratuur van Frankrijk, Gabon, Haïti, Libanon, Quebec en Senegal, ondertekenaars van zijn statuten, verzamelt de vertegenwoordigers van de raden van de justitie en van de raden van de magistratuur van de laden die minstens gedeeltelijk Franstalig zijn. 

De RFCMJ streeft de volgende doelstellingen na:

1. De studie van en het onderzoek naar kwesties en praktijken betreffende de taken van de raden aanmoedigen en de resultaten van dit onderzoek met de leden delen;

2. Samenwerkingsacties instellen op basis van opleidingsactiviteiten, praktijkstages, uitwisseling van informatie en studies om expertise en ervaring te delen;

3. Een expertise- en ervaringspool samenstellen die nuttig is voor de invoering en promotie van geharmoniseerde nationale of internationale normen;

4. Informatie over de raden en hun werkzaamheden inzamelen, bewaren en verspreiden, alsook bijdragen tot het Réseau d’information et de concertation, ontwikkeld door de Direction de la paix, de la démocratie des droits de l’Homme de l’organisation internationale de la Francophonie (Netwerk voor informatie en overleg, ontwikkeld door het Directoraat voor Vrede, Democratie en Mensenrechten van de Internationale Organisatie van de francofonie);

5. De raden een forum voor reflectie en uitwisseling bieden over de nieuwe uitdagingen van de magistratuur;

6. Met andere Franstalige instellingen en verenigingen samenwerken.

De RFCMJ heeft vandaag 21 leden: Andorra, België, Burkina Faso, Canada, Centraal-Afrikaanse Republiek, Egypte, Frankrijk, Gabon, Guinee, Haïti, Libanon, Madagaskar, Mali, Marokko, Mauritanië, Monaco, Quebec, Roemenië, Senegal, Togo en Tunesië.

De HRJ en het Réseau francophone des conseils de la magistrature judiciaire.

De HRJ had het statuut van waarnemer vanaf de oprichting van het Franstalige netwerk tot zijn toetreding in 2017 als lid dat België in het netwerk vertegenwoordigt. 

De HRJ heeft het jaarlijkse colloquium van het RFCMJ georganiseerd in Brussel op 22 en 23 november 2018. Het hoofdthema van het colloquium 2018 was Le magistrat dans la cité en er vond een gedachtewisseling plaats rond de thema’s ‘Justitie en politiek’, ‘Justitie en pers’ en ‘Justitie en sociale media’. Het samenvattend verslag van het colloquium van Brussel vindt u hier.

Activiteiten van het RFCMJ.

Het jaarlijks colloquium 2016 werd op 7 en 8 april gehouden in Parijs rond het thema ‘Le Réseau francophone, une communauté de valeurs’. Het samenvattend verslag van de uitwisselingen werd gepubliceerd in de editie van mei 2016 van ‘Semaine juridique’ en is beschikbaar via de volgende link.  

In een verslag met de titel ‘De sociale netwerken en de magistratuur - Een trendy magistraat: onder welke voorwaarden?’ werden de reflecties waartoe de aanzet werd gegeven op het jaarlijks colloquium 2017 van Dakar benadrukt en vervolgens voortgezet in een werkgroep met vertegenwoordigers  van de raden van de magistratuur van Frankrijk, Libanon, Senegal, Quebec en België.

Meer informatie.

www.rfcmj.com