Privacybeleid

De HRJ respecteert en beschermt uw privacy. Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in onze instelling hebt en alle persoonlijke informatie die u ons geeft, wordt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld. De HRJ verbindt zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat derden misbruik zouden maken van de door u bekendgemaakte persoonlijke gegevens.

Ofschoon de meeste informatie op onze site beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonlijke gegevens worden enkel ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde informatie te verstrekken. De persoonlijke gegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketing doeleinden zullen worden aangewend. U heeft steeds toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens en  kan deze op juistheid controleren en onjuistheden in verband met uw persoonlijke gegevens steeds doen verbeteren. Hiertoe kan u contact opnemen met de beheerder van de site.

U heeft steeds de mogelijkheid de nieuwsbrieven, waarop u ingeschreven bent, niet te ontvangen. Het volstaat om te klikken op de link onderaan de e-mail die u krijgt. 

Cookies worden niet gebruikt om persoonlijk identificeerbare gegevens te verzamelen, behalve uw voorkeurtaal bij het bezoeken van de website.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en effici├źnter te laten verlopen, en om deze site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren, bijvoorbeeld uw taalvoorkeur. Cookies kunnen niet gelezen worden door een andere website dan diegene die ze heeft aangemaakt. De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, alsook aan te duiden telkens er gebruik gemaakt wordt van een cookie. Het verwerpen van het gebruik van cookies kan de optimale navigatie op de site in het gedrang brengen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen voor bijkomende informatie.