Vorming

Nooit te oud om te leren! Zoals in alle sectoren van de samenleving staat het belang van een goede (bij)scholing buiten kijf voor de rechters en parketmagistraten.

Hoge Raad vaardigt richtlijnen uit

Voor de HRJ neemt de opleiding van de magistraten en de gerechtelijke stagiairs nog steeds een belangrijke plaats binnen zijn moderniseringsbeleid voor justitie in. De opleidingsprogramma’s moeten beantwoorden aan de richtlijnen die de HRJ daarvoor uitvaardigt.

De Hoge Raad voor de Justitie bereidt de algemene Richtlijnen voor de opleiding van magistraten en gerechtelijke stagiairs voor en bekrachtigt ze ook.

Instituut voor Gerechtelijke Opleiding

De concrete uitvoering en de evaluatie van de opleidingen voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en andere leden van de rechterlijke orde is de zorg van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (www.igo-ifj.be).