Laatste nieuwtjes

Sorteer volgens Titel Datumsort icon
17/07/2020
Door de maatregelen die werden genomen om de verspreiding van COVID-19 te beperken, moet de Hoge Raad voor de Justitie zijn werking aanpassen om de gezondheid van zijn medewerkers en zijn bezoekers te beschermen.
15/07/2020
Er zijn meerdere mandaten te begeven bij de commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage
30/06/2020
Op 10 juni 2020 kreeg de minister in de Commissie voor de Justitie van de Kamer een mondelinge vraag over de werking van het MaCH-informaticasysteem.
19/06/2020
De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) is op 19 juni 2020 een audit gestart over de aanpak van de COVID-19-crisis door de rechtbanken en de parketten.
11/06/2020
De Belgische Hoge Raad voor de Justitie was actief betrokken bij de totstandkoming van enkele rapporten van internationale organisaties.
05/06/2020
In een open brief aan de voorzitter van de Kamer meldt de HRJ dat hij niet kan instemmen met de werkwijze die door de overheden gehanteerd wordt om fundamentele wetswijzigingen door te voeren.
04/05/2020
In een uiterst betwistbaar artikel verschenen in de Juristenkrant nr. 408 wordt de integriteit van de VBAC in twijfel getrokken naar aanleiding van de voordracht door de federale regering van een magistraat voor het Internationaal Strafhof.
24/04/2020
De waarnemende voorzitter van de VAOC en de voorzitter van de Nederlandstalige AOC hebben bij hoogdringendheid een nota opgesteld over een ontwerp van wetsvoorstel dat voorziet in bepaalde maatregelen voor Justitie i.v.m. de strijd tegen COVID-19.
23/04/2020
De vervanging van mevrouw Magali Clavie door de heer Arnaud d'Oultremont als Franstalig lid-magistraat van de Hoge Raad voor de Justitie wordt vandaag bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
02/04/2020
...