Zoeken

Aanbevelingen
De Verenigde advies- en onderzoekscommissie doet de aanbeveling om binnen elke griffie, parketsecretariaat en auditoraat een praktijk in te voeren die er voor ieder personeelslid in bestaat om ...
Aanbevelingen
De Verenigde advies- en onderzoekscommissie doet de aanbeveling dat, indien de partijen van een burgerlijk proces het niet eens zijn over de toepassing van het principe “Le criminel tient le civil en état”
Adviezen
Het standpunt van de HRJ over de voorstelen voor een nieuw evaluatiesysteem voor magistraten. De HRJ blijft wijzen op de noodzaak om op zeer korte termijn de bepalingen betreffende de evaluatie van de magistraten fundamenteel te hervormen.
Aanbevelingen
De Franstalige Advies- en onderzoekscommissie doet de korpschefs de aanbeveling om de gepaste maatregelen te nemen opdat elke schriftelijke vraag van een rechtzoekende binnen een redelijke termijn wordt beantwoord.
Adviezen
De visie van de HRJ over Themisplan voor de hervorming van de gerechtelijke organisatie door een groot deel van de beheersbevoegdheden, zowel wat het personeel als het budget betreft, te decentraliseren naar nieuwe beslissingsniveaus.
Aanbevelingen
De Verenigde advies- en onderzoekscommissie doet de Raad van de procureurs des Konings de aanbeveling dat binnen elk korps maatregelen worden genomen opdat rechtzoekenden op hun schriftelijke verzoeken een gepersonaliseerd antwoord zouden ontvangen.
Adviezen
De visie van de Hoge Raad voor de Justitie over een verdere optimalisering van het deskundigenonderzoek.

Sorteer volgens