Zoeken

Varia
Resultaten van de tweede Belgische justitiebarometer
Adviezen
Het standpunt van de HRJ over de hervorming van de griffiers, de parketsecretarissen en de personeelsleden niveau A van de rechterlijke organisatie.
Aanbevelingen
De Verenigde advies- en onderzoekscommissie doet de minister van Justitie de aanbeveling een initiatief in die zin te nemen.
Adviezen
De HRJ is niet tegen een uitbreiding van de openbaarheid van bestuur naar de gerechtelijke instanties. Er zijn echter heel wat praktische bezwaren die voorafgaand dienen te worden weggewerkt.
Adviezen
De Hoge Raad voor de Justitie is voorstander van de oprichting in België van een Instituut voor de opleiding van de magistraten.
Adviezen
De Hoge Raad voor de Justitie staat volledig achter initiatieven ter bestrijding van de gerechtelijke achterstand.
Aanbevelingen
De Verenigde advies- en onderzoekscommissie doet alle magistraten met een rechtsprekende functie de aanbeveling om bij het uitspreken van een hoofdstraf en een vervangende straf de rechtzoekende duidelijkheid te verschaffen

Sorteer volgens