Zoeken

De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) werd grondwettelijk opgericht om bij te dragen tot een betere werking van de rechterlijke orde.
De media en het parlementair debat plaatsen grote vraagtekens bij de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de beïnvloeding van de rechterlijke macht door de politieke wereld.
Adviezen
De Hoge Raad voor de Justitie is voorstander van het creëren van de mogelijkheid voor de benoemings- en aanwijzingscommissie om het schriftelijke gedeelte van de toegangsexamens tot de magistratuur in het Duits te organiseren.
Adviezen
Om het structurele tekort aan kandidaat-magistraten op het niveau van de hoven van beroep aan te pakken moet men nagaan welke de oorzaken van dit tekort zijn. De toegangsvoorwaarden tot deze ambten moeten niet worden versoepeld.
Adviezen
De HRJ somt de voor- en nadelen op van het openstellen van de derde toegangsweg tot de magistratuur voor de referendarissen bij het Hof van Cassatie.
Audits
Deze audit heeft in eerste instantie betrekking op de politierechtbank en de griffie te Brussel. Het politieparket en het parketsecretariaat te Brussel zijn geauditeerd voor zover dat zij in relatie staan met de politierechtbank.

Sorteer volgens