Zoeken

Varia
Resultaten van de derde Belgische justitiebarometer
Audits
In het najaar van 2003 en het voorjaar van 2004 werd het hof van beroep te Brussel een eerste keer doorgelicht door de Verenigde advies- en onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie.
Adviezen
De benoemings- en aanwijzingscommissie moeten over alle nodige informatie kunnen beschikken om de beste kandidaat te kunnen voordragen voor een benoeming.
De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) wil zijn bezorgdheid uiten over de berichtgeving inzake de gebeurtenissen die nu al enkele dagen het gerecht in Brussel negatief in de kijker brengt.

Sorteer volgens