Zoeken

 
Adviezen
In navolging van zijn advies over de controle op het bewind van beschermde personen van 17 december 2014 heeft de HRJ zich gebogen over de problematiek van de controle op het werk en de erelonen van de curatoren van onbeheerde nalatenschappen.
 
 
Adviezen
Voorontwerp van wet “potpourri III” - de HRJ wijst op het kapitale belang van toereikende investeringen op het vlak van internering
Het mandaat van de huidige leden van de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) verstrijkt in september 2016.
 
Benoemingen
Lijst van de voorgedragen kandidaten
Benoemingen
Lijst van de voorgedragen kandidaten

Sorteer volgens