Zoeken

Adviezen
De HRJ bracht een advies uit over een voorontwerp van een ordonnantie over het jeugdrecht.
Adviezen
De HRJ vult een eerder advies over een voorontwerp aan en wijst op enkele risico’s.
Adviezen
De Hoge Raad voor de Justitie heeft op woensdag 14 maart 2018 een ambtshalve advies uitgebracht betreffende een voorontwerp van wet « houdende de oprichting van het Brussels International Business Court ».
Adviezen
Voor het eerst boog de Hoge Raad zich over een ontwerp van decreet van de Franse gemeenschap, de zogenaamde “Code Madrane” over het jeugdrecht.

Sorteer volgens