Zoeken

Bijzondere onderzoeken
Hoe is het gerecht omgegaan met het dossier van Steve Bakelmans?
Bijzondere onderzoeken
Op 5 januari 2012 voerden 2 raadsheren van het Antwerpse hof van beroep huiszoekingen uit bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen .
Bijzondere onderzoeken
Algemeen gezien komt de Hoge Raad tot de conclusie dat het algemene management van de rechtbank erg beperkt is uitgebouwd, alleszins niet afgestemd op de schaalgrootte, en dat een adequate risicobeheersing van de werkprocessen ontbreekt.

Sorteer volgens