Zoeken

Audits
Het rapport van de audit van de reorganisatie van het parket van Namen is nu volledig na te lezen. De verenigde advies- en onderzoekscommissie deed vaststellingen en aanbevelingen.
Audits
De Verenigde Advies- en Onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie heeft een opvolging uitgevoerd van de audit die zij in 2017 uitvoerde in de twee afdelingen van de sectie verkeer van het parket van Bergen.
Audits
De HRJ heeft de audit afgerond in het politieparket van Bergen. De audit wou een antwoord op twee vragen.
Audits
De VAOC heeft een audit gevoerd naar het beleid van de voorzitters van de vrederechters en de rechters in de politierechtbanken inzake het beheersen van het risico op belangenvermenging bij het aanstellen van gerechtsdeskundigen.

Sorteer volgens