Alle publicaties

Jaarverslagen
Magistratuur vervrouwelijkt verder - belangwekkende toezichtsonderzoeken
Jaarverslagen
27 klachten om lessen uit te trekken
Varia
De VAOC heeft op 1 april 2020 belangrijke opmerkingen geformuleerd op het ontwerp van bijzondere machtenbesluit ...
Rapporten
Het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek werd ingevoerd in 2014. Het draagt bij tot de invordering van geldboeten en gerechtskosten. Vijf jaar na de inwerkingtreding onderzocht de HRJ waarom het zo weinig wordt toegepast.
Bijzondere onderzoeken
Hoe is het gerecht omgegaan met het dossier van Steve Bakelmans?
Audits
Het rapport van de audit van de reorganisatie van het parket van Namen is nu volledig na te lezen. De verenigde advies- en onderzoekscommissie deed vaststellingen en aanbevelingen.
Jaarverslagen
De advies- en onderzoekscommissies van de HRJ onderzoeken de klachten van burgers over gebreken in de werking van de rechterlijke organisatie.

Sorteer volgens