Alle publicaties

Adviezen
De HRJ pleit voor een versterking van haar bevoegdheden inzake bijzonder onderzoek. Daarnaast doet de HRJ ook voorstellen voor een meer doeltreffende, efficiënte en snelle controle over de werking van justitie.
Adviezen
De assisenprocedure is vooralsnog niet eenvoudiger, niet sneller, niet efficiënter en niet goedkoper dan voor de hervorming.
Adviezen
De HRJ is geen voorstander van het huidige systeem van plaatsvervangende magistraten. Zolang het huidige systeem blijft bestaan, stelt de HRJ naast de oplossingen die hij al in zijn advies van 26 april 2006 aanreikte verbeteringen voor.
Aanbevelingen
De Verenigde advies- en onderzoekscommissie is van oordeel dat het artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek niet voor interpretatie vatbaar is.
Adviezen
De HRJ wenst dat de misdrijven met betrekking tot iedere vorm van moreel, fysiek en seksueel misbruik tegen minderjarigen vermeld worden in artikel 21bis van de Voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering.

Sorteer volgens