Alle publicaties

Adviezen
Als adviesverlener en ijveraar voor een goed werkende justitie, voor alle burgers, uit de Raad in zijn nieuwe advies wel enkele bedenkingen, onder meer over het ontbreken van een globale, wetenschappelijk onderbouwde, visie op de strafuitvoering.
Varia
Lijst van de verkozen leden van de HRJ voor het mandaat 2012-2016
Adviezen
De HRJ is van oordeel dat het correct en zorgvuldig informeren van slachtoffers van misdrijven en hun verwanten een absolute basisvereiste is.
Bijzondere onderzoeken
In het kader van het bijzonder onderzoek werd in samenspraak met de procureur-generaal en de procureur des Konings overeengekomen om opnieuw een belangrijke rol toe te kennen aan de vroegere sectiechef DIRK SCHOETERS
Bijzondere onderzoeken
Een onderzoek over de aard en kwaliteit van het werk van de gerechtelijke overheden in het strafdossier betreffende de moord op Annick Van Uytsel en over de wijze waarop de gerechtelijke overheden met de beschikbare informatie zijn omgegaan.

Sorteer volgens