Alle publicaties

Adviezen
In navolging van zijn advies over de controle op het bewind van beschermde personen van 17 december 2014 heeft de HRJ zich gebogen over de problematiek van de controle op het werk en de erelonen van de curatoren van onbeheerde nalatenschappen.
Adviezen
Voorontwerp van wet “potpourri III” - de HRJ wijst op het kapitale belang van toereikende investeringen op het vlak van internering
Audits
Het verslag beschrijft de tweede opvolging van een audit die enige tijd geleden bij het hof van beroep Brussel werd uitgevoerd

Sorteer volgens