Alle publicaties

Aanbevelingen
De Commissie vraagt dat een identieke oplossing als het artikel 1702bis GW of het artikel 462 van de Franse Code de procédure civile zou worden ingevoegd in het Gerechtelijk Wetboek.
Aanbevelingen
De Verenigde advies- en onderzoekscommissie beveelt aan om de praktijk van de archivering te beëindigen.
Aanbevelingen
De Nederlandstalige advies- en onderzoekscommissie doet de minister van Justitie de aanbeveling om de nodige maatregelen te treffen tegen de onderbetaling van de gerechtsdeskundigen.
Aanbevelingen
De Verenigde advies- en onderzoekscommissie doet de minister van Justitie de aanbeveling een initiatief in die zin te nemen.
Aanbevelingen
De Verenigde advies- en onderzoekscommissie doet alle magistraten met een rechtsprekende functie de aanbeveling om bij het uitspreken van een hoofdstraf en een vervangende straf de rechtzoekende duidelijkheid te verschaffen

Sorteer volgens