Zoeken

De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) is op 19 juni 2020 een audit gestart over de aanpak van de COVID-19-crisis door de rechtbanken en de parketten.
 
De Belgische Hoge Raad voor de Justitie was actief betrokken bij de totstandkoming van enkele rapporten van internationale organisaties.
 
In een open brief aan de voorzitter van de Kamer meldt de HRJ dat hij niet kan instemmen met de werkwijze die door de overheden gehanteerd wordt om fundamentele wetswijzigingen door te voeren.
 
Benoemingen
Lijst van de voorgedragen kandidaten

Sorteer volgens