Zoeken

Varia
De VAOC heeft op 1 april 2020 belangrijke opmerkingen geformuleerd op het ontwerp van bijzondere machtenbesluit ...
Het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek werd ingevoerd in 2014. Het draagt bij tot de invordering van geldboeten en gerechtskosten. Vijf jaar na de inwerkingtreding onderzocht de HRJ waarom het zo weinig wordt toegepast.
Rapporten
Het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek werd ingevoerd in 2014. Het draagt bij tot de invordering van geldboeten en gerechtskosten. Vijf jaar na de inwerkingtreding onderzocht de HRJ waarom het zo weinig wordt toegepast.
Er zijn geen twee identieke gerechtelijke dossiers. De HRJ pleit voor een soepele en pragmatische aanpak in deze moeilijke periode van Covid19 , alsook voor bijzondere aandacht voor rechtzoekenden die zelf voor hun verweer instaan.
Op dit moment is de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus een prioriteit.
 
Door de maatregelen die werden genomen om de verspreiding van COVID-19 te beperken, moet de Hoge Raad voor de Justitie zijn werking aanpassen om de gezondheid van zijn medewerkers en zijn bezoekers te beschermen.
 
De benoemings- en aanwijzingscommissies schorsen tijdelijk hun werkzaamheden.
 

Sorteer volgens